your ads here

advertisement

Strona główna » Polityka prywatności oraz plików cookies

Polityka prywatności oraz plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

stosowana przez Prime Brands sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

 

 1. Szanując Pani/Pana prawa oraz respektując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”), oświadczamy, że zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Prime Brands sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prime Brands spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (70-784) przy ul. Andrzeja Struga 61 (dalej zwana: „Prime Brands”)
 3. Prime Brands zbiera następujące dane osobowe:
 4. Imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail – podczas składania zamówienia będzie Pani/Pan proszona (-y) o podanie tych danych w celu zrealizowania zawieranej umowy i możliwości nawiązania kontaktu z Panią/Panem;
 5. Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 6. Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Pani/Pana indywidualnych potrzeb. Możliwe jest wyrażenie zgody, aby wpisane przez Panią/Pana dane zostały zapamiętane i nie było konieczności powtórnego ich wpisywania przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie wyrazi Pani/Pan zgody na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 7. Podanie powyższych danych następuje w poniższych przypadkach:
 8. przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Zamówień pn. „Sklep Prime Brands” (dalej zwanej: „Platformą”) bez logowania do konta. Po realizacji takiego zamówienia Prime Brands usuwa ze swojej bazy danych wszelkie dane mogące zidentyfikować Pani/Pana osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail). W bazie Prime Brands pozostaje jedynie dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.
 9. przy dokonywaniu rejestracji na Platformie. Rejestracja ta jest dobrowolna. Dane zgormadzone w ten sposób w bazie klientów Prime Brands przechowuje, aby w przyszłości ułatwić Pani/Panu składanie zamówień za pośrednictwem Platformy.
 10. przy subskrypcji newslettera. Subskrypcja jest dobrowolna i odwołalna w każdym czasie. Za pośrednictwem newslettera informujemy subskrybentów o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych.
 11. przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych, ofertowych, wysyłania wiadomości telekomunikacyjnych lub profilowania. Zgodę taką można wyrazić podczas składania zamówienia. Jest ona w pełni dobrowolna i nie jest konieczna do realizacji umowy sprzedaży.
 12. Każdy użytkownik Platformy ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług Prime Brands i udostępniać swoje dane osobowe. Jeżeli z jakiś względów nie życzy sobie Pani/Pan pozostawienia swoich danych osobowych w bazie Prime Brands to ma Pani/Pan prawo do ich usunięcia lub zaniechania korzystania z Platformy.
 13. Prime Brands nie przechowuje danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych.
 14. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”) ma Pani/Pan prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, żądania usunięcia lub przeniesienia swoich danych osobowych. W tym celu prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: lukasz@sprimebrands.eu lub listu tradycyjnego na adres: Prime Brands sp. z o.o. ul. Andrzeja Struga 61, 70-784 Szczecin.
 15. Integralną częścią niniejszej Polityki Prywatności jest Klauzula Informacyjna dostępna na stronie www.primebrands.eu.